O mnie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MALACH  Jarosław Zyznarski to jednoosobowa działalność gospodarcza, którą prowadzę od 02.10.2006r w ramach której:

• kieruję robotami budowlanymi i remontowymi pełniąc funkcję kierownika budowy lub kierownika robót,
• nadzoruję roboty budowlane i remontowe pełniąc funkcję inspektora nadzoru,
• przeprowadzam kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych w ramach rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych,
• sporządzam opinie techniczne n/t wykonanych robót i stanu technicznego obiektów,
• pomagam  w odbiorach mieszkań od deweloperów,
• doradzam inwestorom w procesie budowlanym,
• kosztorysuję.

Mam doświadczenie w budownictwie mieszkaniowym a także w budownictwie przemysłowym.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY